Uroczystość św Barbary.

Rok 2012 » Uroczystość św Barbary.

  • Tablica pamiątkowa
    Tablica pamiątkowa

FAJER NA STRAEJ HOYM GRUBIE
Sztwortego grudnia,to jest w dniu św. Barbary, zajś po naszymu w Barborka, łu nos w Rybniku-Niewiadimiu to ci było wielki fajerowani. Zawitoł do nos emerytowany Metropolita Katowicki Arcy-Biskup ks. Damian Zimoń. Łodprawiył nom Bergmonom Mszo Świynto w kościele pod wezwaniym Bożego Ciała i Świyntej Barbary, i tyż poświyńciył tam ufondowano przez Bergmonow z koła SITG Ignacy tablica pamiontkowo ku czci wszystkich kerzi łoddali swoji życi i łodeszli na łostatnio szychta w podziymiach dzisiyjszej Zabytkowej Hoym-Gruby, potym Kop. Ignacy, zajś teroz kop. Rydołtowy-Anna.
Na powitani wielebnego Metropolity Bergmony zaśpiywały tako sie pieśniczka: Dziś Drogi Gość zawitoł nom na staro Hoym-Gruba Gwarkowie s tego dumni som, to dlo Nich wielko chluba. Szczyńść Boże Mu, szczyńść Boże Mu. Śpiywo Gorniczo Wiara. Zajś na to wszystko z Niebios Bram, patrzi Świynto Barbara. W tym fajerowaniu zaszczyciyła swojom obecnościom tyż Dyrekcyjo byłej kop. Charloty, a dzisiyj kop. Rydołtowy-Anna. Wszystkich Bergmonow pozdrowiom gorniczym : SZCZYŃŚĆ BOŻE.

Hubert Mojżesz