Spotkanie noworoczne - plany na rok 2012

Rok 2012 » Spotkanie noworoczne - plany na rok 2012

Koło seniorów SITG „Ignacy” liczy na koniec 2011 r. - 46 członków.

 

I.    Realizując plan pracy na 2011 rok - zorganizowano:


 

1

Spotkanie Noworoczne w hali „Gwarek”

17.01.2010

52 osób

2

Kulig w Istebnej

02.02.2011r

30 osób

3

Dzień Kobiet i Śledź

08.03.2011r

74 osoby

4

Dzień Mężczyzny /Święto Adama/

01.04.2011

41 osób

5

Majówka zaprzęgami konnymi do cegielni pana Janygi” w Gaszowicach

11.05.2011r

45 osób

6

Wczasy w Chorwacji

19-30.05.2011r

12 osób

7

Wycieczki rowerowe /Góra św. Anny, i po okolicy ROW/

 

10 osób

8

Spotkanie integracyjne w plenerze seniorów Oddziału SITG Rybnik „U Kaczyny” w Rogowach

02.06.2011r

18 osób

9

Noc Świętojańska na Gzelu

19.06.2011r

69 osób

10

Wycieczka do Jaworzynki /Trójstyk/

20-23.09.2011r

56 osób

11

Zorganizowano XII Gwarki „Hoym-2011” w hali „GWAREK”

26.11.2011r.

150 osób

12

Uroczyste spotkanie z okazji „Barbórki” w Hali „Gwarek”

02.12.2011r

60 osób

13

Spotkanie „Opłatkowe” w Domu Przyjęć „MAXIMUS”

20.12.2011r

63 osoby

14

Odbyły się trzy Posiedzenia Zarządu Koła

18.01.; 16.06.; 09.11.

Ponadto nasi członkowie brali udział:
- XVII Spotkanie Seniorów SITG O/Rybnik w Wodzisławiu Śl
- wyjazdowe spotkanie sekretarzy i skarbników do Kudowy i Pragi,
- industriadzie ,Święcie Pary na Ignacym 

Sekretarz Koła SITG „Ignacy”                  Prezes Koła SITG „IGNACY 

 

II.   Plan pracy na rok 2012: 

1

Spotkanie noworoczne - MAXIMUS

17.01.2011 / wtorek/

2

Kulig

Luty 2012

3

Spotkanie integracyjne Seniorzy z Jankowic i Ignacego

16.02.2012r /czwartek/

4

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

7.03./środa/

5

Dzień Mężczyzn- Święto Adama

1.04./niedziela/

6

Majówka w Jaworzu /dzień Słowacki/

01.05.2012r/wt/

7

Wycieczka 1-dniowa/ Kamień Śl, G.św. Annyi i 2-ga Guido/

czerw.2012r

8

Wycieczki rowerowe

19.06.2011 / niedziela/

9

Piknik na strzelnicy Rybnik – Paruszowiec

czerwiec

10

Noc Świętojańska

23.06.10/sobota/

11

Wycieczka na Mazury

6 – 12.08.2012r

12

Spotkanie integracyjne w plenerze – lotnisko Gotartowice –lot

wrzesień

13

Pożegnanie lata – pieczenie ziemniaka, konkurs latawców

wrzesień

14

XIII Gwarki HOYM -220 lat z mszą św. na Ignacym lub piknik

wrzesień

14

Barbórka

2012 1.12./sobota/

14

Spotkanie opłatkowe

20.12./czwartek/

 

Spotkania osób które chcą się spotykać odbywają się w 3-ci czwartek

każdego miesiąca w klubie „ Gwarek” na Kop. „ Ignacy”

 

Foto