Spotkanie noworoczne

Rok 2022 » Spotkanie noworoczne

20 styczeń 2022

 

Spotkanie  noworoczne, plany na rok2022

 Ze względu na styuację epidemiczną plan jest bardzo ogólny i może ulec zmianie.

1. marzec - dzien kobiet

2.kwiecień lub maj spotkanie w plenerze Gzel lub Rudy

3.czerwiec wczasy w Jarnołtówku

5.wrzsień Wycieczka 5 dniowa - Solina  

Ze względu na sytuację w plan jest bardzo ogólny.