Rok 2022

 • Wczasy w Jarnołtówku

  14- 28 Sierpień 2022

  Serdeczne pozdrowienia z wczasów w Jarnołtówku 

  dla wszystkich emerytów 

 • Majówka u państwa Depta

  19 maj 2022

  Majówkę w tym roku spędziliśmu u Gintra i Krystyny

 • Spotkanie byłych pracowników Kopalni Ignacy

  Po dwuletniej przerwie odbyło się V Spotkanie byłych pracowników Koplani Ignacy w Niewiadomiu

 • Spotkanie noworoczne

  20 styczeń 2022

   

  Spotkanie  noworoczne, plany na rok2022

   Ze względu na styuację epidemiczną plan jest bardzo ogólny i może ulec zmianie.

  1. marzec - dzien kobiet

  2.kwiecień lub maj spotkanie w plenerze Gzel lub Rudy

  3.czerwiec wczasy w Jarnołtówku

  5.wrzsień Wycieczka 5 dniowa - Solina  

  Ze względu na sytuację w plan jest bardzo ogólny.